` वैदिक विज्ञान शिक्षणात हवे `

    ` वैदिक विज्ञान शिक्षणात हवे ` ( Tṛtīyam Viśva-Veda-Vijñāna-Sammelanam )
    Posted On January 11,2018              

    "स्वतःविषयीची उत्तरे शोधण्यासाठी शिक्षण व्यवस्थेत उच्च शिक्षणात वैदिक विज्ञानाचा अधिकाधिक समावेश करण्याची आवश्यकता आहे" ͎ असे मत स्वामी आत्मप्रियानंद यांनी व्यक्त्त केले ͎VVVS Play Store iStore