Print Media

  Calender
  Posted On January 11,2018
  ` वेदविज्ञानसृष्टी ` अवतरली
  प्राचीन भारतीय विज्ञान हे  उच्च शिक्षणात अंतभूर्त व्हावे, यासाठी भारतातील कुलगुरुंची "शैक्षणिक परिषद" आयोज more
  Posted On January 11,2018
  ` वैदिक विज्ञान शिक्षणात हवे `
  "स्वतःविषयीची उत्तरे शोधण्यासाठी शिक्षण व्यवस्थेत उच्च शिक्षणात वैदिक विज्ञानाचा अधिकाधिक समावेश करण्याची आ more
  Posted On August 14,2017
  पर्यावरणविषयक समस्या सोडविण्यासाठी प्रयत्न करा
  "एकीकडे विज्ञान , तंत्रज्ञान आणि आर्थिक विकास होत असताना, दुसरीकडे आपल्याला पर्यावरणविषयक अनेक समस्यांना तोंड more

VVVS Play Store iStore