Tṛtīyam Viśva-Veda-Vijñāna-Sammelanam


    भूमिपूजन सोहळा added 13 new photos
    Posted On August 14,2017              
    "तृतीयं विश्व वेद विज्ञान सम्मेलनम्" भूमिपूजनाचा सोहळा व्यवस्थित रीतीने पार पडला
      Bhoomipujan Ceremony